Uiterwaardenpark Meinerswijk

Bed and breakfast arnhem is gelegen aan het park Westerveld deze sluit aan op het uiterwaardenpark Meinerswijk.
 
 Uiterwaardpark Meinerswijk
Wandelen in het hart van Arnhem, langs de oevers van de Nederrijn, een uniek natuurgebied. Wisselende waterstanden en rondzwervende kuddes paarden en runderen krijgen er de vrije ruimte. Zo ontstaat een natuurlandschap dat kenmerkend is voor het rivierengebied.
U kunt bij bezoekerscentrum de Watermolen, het gemeentelijk informatiecentrum, café Scheers en pannenkoekboerderij de Steenen Camer gratis een wandelfolder halen. Het IVN organiseert ongeveer 6 maal per jaar excursies in het gebied.

Na het wandelen of fietsen overnachten bij Bed and breakfast Arnhem.

026-3821021 / 06-44994017
 

Park Westerveld

Bed and Breakfast Arnhem is gelegen aan het Park westerveld alleen even de straat oversteken.
Een heerlijk gebied om te wandelen.

Park Westerveld
Een groene oase in Arnhem-zuid aan de Drielse dijk. Park Westerveld ligt op een oeverwal van de Rijn, omstreeks 300 v. Chr. ontstaan door rivierafzettingen van klei en grofzand. Doordat tijdens de dijkdoorbraak van 1740 de diepe kleilaag werd doorbroken, treedt bij hoge rivierwaterstanden veel kwel op en is het oudere, westelijke deel van het park lang drassig. Het park Westerveld werd aangelegd door de familie Van Voorst tot Voorst. Sinds 1976 is park Westerveld in bezit van de gemeente Arnhem en het is in 2001 helemaal opgeknapt.

Voor uw overnachting.
Bed and Breakfast Arnhem
06-44994017
026-8441720

Overnachten Gelredome

 Bed and Breakfast arnhem is gelegen bij het Gelredome Arnhem 5 minuten lopen.
Geen problemen met parkeren, uren in de trein of in de file.
Lekker na kletsen met een glaasje drinken.
Reserveer tijdig bij evenement.

Het concept Gelredome is meer dan een revolutionair gebouw; het is een concept dat inspeelt op de wijze waarop vrijetijdsbesteding zich in de komende eeuw zal ontwikkelen. Daarin spelen grootschalige topevenementen een belangrijke rol. Sleutelbegrippen zijn daarbij comfort, veiligheid, kwaliteit, sfeer en gastvrijheid. Gelredome is een plaats waar uitdaging, verrassing en een overtreffende zorg voor het publiek centraal staan.

Gelredome is allerminst een statisch podium voor evenementen, waarin de toeschouwer een passieve rol speelt. In Gelredome is de bezoeker een actief onderdeel van het complex. Overal is wel iets te zien, te doen, te beleven. De aandacht concentreert zich niet alleen op de uitvoering die zich in het hart van de accommodatie ontrolt.
Door de grote variatie in evenementen is Gelredome ook niet voor één soort publiek bestemd.

Met het realiseren van Gelredome is voldaan aan de hoogste vorm van multifunctionaliteit. Dit komt onder meer tot uiting in de unieke combinatie van een beweegbaar dak, een verplaatsbare grasmat met daaronder een betonnen vloer en een uitgekiend klimaatbeheersingssysteem. Dat houdt in dat er naast voetbalwedstrijden, weer of geen weer, op elk gewenst moment en ook voor een langere periode een evenement georganiseerd kan worden, zonder dat het gras daaronder te lijden heeft! Door deze combinatie kan Gelredome bieden wat nog niemand anders bieden kan!

Musis Sacrum Arnhem

Musis Sacrum (Latijn voor 'gewijd aan de Muzen') is een concertzaal in Arnhem, gelegen aan het Velperplein.
Het gebouw stamt uit 1847 en is al meer dan honderd jaar de thuisbasis van Het Gelders Orkest. Organisatorisch werken Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem samen, onder één directie.
In 1995 werd het gebouw geheel gerenoveerd, en het bevat nu een grote concertzaal met 870 zitplaatsen, een congreszaal met 450 plaatsen en diverse kleinere zalen.
In het gebouw is tevens een café-restaurant gevestigd: "De derde van Mahler".
Aan de zuidzijde van het gebouw is een verzetsmonument te zien.
Dit herinnert met zijn spreuk "De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad" aan het Arnhemse verzet in 1940 -1945
 
Overnachten?
Bed and breakfast Arnhem
026-8441720
06-44994017 

 

  • 1
  • 2